صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96


اعضای هئیت علمی


محمد علی اشرف گنجویی
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه اصفهان

زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/moashrafganjoee
پست الکترونیکی: 

تلفن :
 
 
محمد ایرانمنش
استادیار
دکترا ، دانشگاه

زمینه تحقیقاتی:

آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/mhmdiranmanesh
پست الکترونیکی: 
mhmd14@uk.ac.ir
تلفن:
 
 
فرزین ایزدپناه
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/faizadpanah
پست الکترونیکی :
fzizadpanah@yahoo.com
تلفن : 
 
 
بابک شاه پسندزاده
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی: 
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/bashahpasandzadeh
پست الکترونیکی :
تلفن :
 
 
حسین حق وردی
کارشناس آموزشی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : 
پست الکترونیکی :

تلفن :
 
 
الهام خواجه پور
مربی
کارشناسی ارشد ، دانشگاه یزد
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : academicstaff.uk.ac.ir/elkhajehpour
پست الکترونیکی :

تلفن :

 
 
عباس ذکری
استادیار
دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :
پست الکترونیکی: 

تلفن :
 
 محل درج عکس
مهدی سام
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی:
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/masam
پست الکترونیکی:

تلفن :

 
 
محمد سلطان زاده
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :  http://academicstaff.uk.ac.ir/mosoltanzadeh
پست الکترونیکی :

تلفن :

 
 
سمیرا عادلی
مربی
دانشجوی دکترا ، دانشگاه
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال : http://academicstaff.uk.ac.ir/saadeli
پست الکترونیکی :

تلفن :
 
 
 
سید مهرداد معین زاده
مربی (بازنشسته)
کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران
زمینه تحقیقاتی :
آدرس پورتال :
پست الکترونیکی :

تلفن :

 
منوی اصلیکليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.